Koşul ifadeleri, program çalışırken akışı değiştiren (sırası gelince hangi komutların işletileceğine karar veren) kontrol yapılarıdır. Bu bölümde if /else ve switch ifadelerini inceleyeceğiz. Koşul ifadelerini yol ayrımı gibi düşünebiliriz, Yol ayrımına gelince önümüze gelen yönlerden yalnızca birinden devam edebiliriz.

if İfadesi

Verilen koşul gerçekleşiyor ise ifadenin gövdesindeki kod blogu işletilir. Yapısı:

if (kosul) { ifade }

let puan = 7;
if (puan >= 7) {
 console.log('başarılı');
}

puan değişkeninin değeri 7 olduğu için koşulu sağlar. Dolayısıyla if ifadesinin gövdesindeki kod işletilir ve konsola ‘başarılı’ yazar.

else İfadesi

if koşulu gerçekleşmiyorsa varsa else blogu işletilir.

let suKaynamisMi = false;
if (suKaynamisMi === true) {
 console.log('kahveni yap!');
} else {
 console.log('kaynamasını bekle!');
}

if blogundaki koşul gerçekleşmiyor else blogundaki komut çalışır. Konsola ‘kaynamasını bekle’ yazar.

else if İfadesi

İkiden fazla olasılık varsa bu koşulları test ederken kullanırız.

let puan = 6.5;
if (puan >= 9) {
 console.log('gayet başarılı');
} else if (puan >= 7 && puan < 9) {
 console.log('başarılı');
} else if (puan >= 5 && puan < 7) {
 console.log('fena değil');
} else {
 console.log('başarısız');
}

puan değişkeni ikinci else if blogundaki koşulu sağladığı için (5’e eşit ya da 5 ile 7 arasında) konsola ‘fena değil’ yazar.

Bir önceki bölümde ternary (?) operatöründen bahsettik. Bu operatöre if/else ifadesinin kompakt alternatifi diyebiliriz ve sıklıkla kullanılan bir ifadedir.

let bugun = 'pazar';
if (bugun === 'cumartesi' || bugun === 'pazar') {
 console.log('hafta sonu');
} else {
 console.log('hafta içi');
}

Yukarıdaki ifadeyi ternary operatörü ile yazalım

let bugun = 'pazar';
console.log(
(bugun === 'cumartesi' || bugun === 'pazar') ? 'hafta sonu' : 'hafta içi'
);

switch İfadesi

Bir eksprasyona ait çoklu değeri kontrolunda kullanılan ifadelerdir. Ekperasyona ait herbir değer case deyimi içerisinde test edilir, şartlara uygunsa ilgili komut işletilir ve switch ifadesinden çıkılır. case deyimlerinden hiçbiri koşulu sağlamıyorsa default deyiminin gövdesindeki komut işletilir.

break sözcüğünün amacı ilgili case deyimi koşulu sağlıyorsa gövdesindeki komut işletilir, bir sonraki deyime geçmeden switch ifadesinden çıkılmasını sağlamaktır.

let filmTuru = 'dram';

switch (filmTuru) {
 case 'aksiyon':
  console.log('Seçenekler: Matrix, Kara Şovalye, Gladyatör');
  break;

 case 'dram':
  console.log('Seçenekler: Dövüş Kulübü, Forest Gump, Yeşil Yol');
  break;

 case 'komedi':
  console.log('Seçenekler: Can Dostum, Truman Show, Felekten Bir Gece');
  break;

 default:
  console.log('Şu an seçiminize uygun bir film mevcut değil');
  break;
}

filmTuru isimli değişkenin değeri ‘dram’ olduğu için konsola‘Seçenekler: Dövüş Kulübü, Forest Gump, Yeşil Yol’ yazar.

Bir Yorum Yaz